top of page

Ny Dansk Country Manager, Lasse Garby, om Arubas førende position i Gartners Magic Quadrant


Lasse  Garby

Aruba er for 13. år i træk blevet anerkendt i Gartners Magic Quadrant som førende inden for wired og wireless LAN-access. Hvert år analyserer Gartner de eksisterende teknologier på markedet og positionerer derefter udbyderne i Magic Quadrant. Den detaljerede analyse, fra Gartner rapporten, skaber et overblik over, hvilke producenter der kommer i mål med deres vision, og hvor godt de lever op til markedets behov.

Lasse Garby er så sent som i august tiltrådt som Country Manager for Aruba i Danmark, og han har mere end 25 års erfaring fra it-branchen inden for infrastruktur og netværksløsninger. Han har et stort kendskab til det danske marked og har arbejdet med det samme kunde- og partnersegment som Aruba Networks. Vi spurgte ham, hvordan Aruba kan opretholde sin position på markedet så mange år i træk, og han gav følgende, meget klare svar: ”Arubas mission er Customer First, Customer Last. Det betyder, at vi har fokus på at levere innovative løsninger, der har kunden i centrum, og er baseret på åbne standarder og en sikker infrastruktur.

Desuden giver Lasse Garby følgende forklaring på, hvordan Aruba har formået at imødekomme sin vision og strategi med løbende at udvikle deres produktportefølje: ”Som man kan se i Gartners Magic Quadrant, er vi den mest visionære spiller på markedet. Det unikke økosystem omfavner netværksinfrastrukturen og sikrer netværket fra alle vinkler”.

Gartners Critical Capabilities

Gartners analyse tager udgangspunkt i 6 Critical Capabilities, der tilsammen skaber det endelige resultat af Magic Quadrant-vurderingen:

• Unified Wired and WLAN Access

• Wired-Only Refresh/New Build

• WLAN-only refresh or new build

• Performance Stringent Applications

• Multivendor Networking Environment

• Remote Branch Office with Corporate HQ

Critical Capabilities-rapporten skal opfattes som anbefalinger til hvordan man kan evaluere, hvor stærkt et produkt er i forhold til andre på markedet. Selvfølgelig er netværkshardware vigtigt, men det er ligeså vigtigt, om produktet formår at være fremtidssikret og dermed understøtter Cloud, IoT, Artificial Intelligence og Machine Learning.

Aruba er førende på 5 ud af 6 områder. Og det er de som den eneste udbyder på markedet. Kernen i Arubas produkter er den innovative og unikke tilgang til sikkerhed, som netop resulterer i Arubas stabile placering i Gartners Critical Capabilities-rapport.

Hvad adskiller Aruba fra de andre spillere?

Et af de Critical Capabilities, som indgår i Gartners rapport, er åbenhed over for andre spillere på markedet. Arubas løsninger giver nemlig mulighed for, at 3. parts produkter integrerer ind i deres løsninger. Som Lasse Garby fortæller: ”Vores multivendor strategi er en klar styrke idet vores netværks- og sikkerhedsløsninger integrerer med ikke mindre end 145 forskellige samarbejdspartnere, hvilket giver os en helt unik position på markedet. Sikkerhed er en væsentlig del af vores Experience First Arkitektur til Mobile, Cloud og IoT. Vores arkitektur adskiller sig ved at det er den samme platform, herunder produkter og løsninger, uanset om kunden ønsker en cloud, on-prem eller hybrid løsning, med en central managementplatform hvorfra kunden kan designe, definere policies, provisionere med Zero touch deployment. Mange kunder har udfordringer med segmentering, som også har stor betydning for sikkerheden, og her kan man med vores Dynamic segmentation segmentere udfra typer af devices og brugerprofiler”. Kombinationen af, at Aruba samarbejder med mange aktører og samtidig sætter en ny standard for sikkerhed via porteføljen bidrager til, at kunderne opnår synlighed i og samtidig får en simplere netværksinfrastruktur.


99 views
bottom of page